Świadkowie historii po niemiecku

Opracowaliśmy 14 wybranych relacji video polskich świadków historii w języku niemieckim.  Są to obszerne fragmenty wywiadów, przeprowadzonych przez nas w latach 2007-2012. Publikujemy je na naszej stronie oraz na kanale you tube naszego projektu. Po raz pierwszy relacje ofiar deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy dostępne są w Internecie w języku niemieckim.

Projekt Związku Miast Polskich współfinansowany przez Fundację  Współpracy Polsko -Niemieckiej.

LOGOZMP FWPN_cmyk (1)