Kolekcje wolontariuszy

Z młodzieżą szkolną szukamy świadków historii, którzy mogą przekazać prawdę o tamtych latach. Wspólnie z uczniami odkrywamy lokalne i rodzinne historie, związane z wysiedleniami.

W akcji uczestniczyło dotąd około dwudziestu szkół. W tym miejscu publikujemy wybrane materiały, przygotowane przez uczniów.