Wszystkie wpisy, których autorem jest zmp

Kolekcje wolontariuszy

Z młodzieżą szkolną szukamy świadków historii, którzy mogą przekazać prawdę o tamtych latach. Wspólnie z uczniami odkrywamy lokalne i rodzinne historie, związane z wysiedleniami.

W akcji uczestniczyło dotąd około dwudziestu szkół. W tym miejscu publikujemy wybrane materiały, przygotowane przez uczniów.

Wystawa Wypędzeni 1939… w Gnieźnie

13 października br. wystawa Wypędzeni 1939… została otwarta w Gnieźnie w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Wykład wprowadzający wygłosił prof. Hans Henning Hahn z uniwersytetu w Oldenburgu.
To kolejny etap objazdu tej wystawy, prezentowanej dotychczas w blisko 30 miastach Polski.
Organizatorami gnieźnieńskiej prezentacji są Związek Miast Polskich, Fundacja Konrada Adenauera oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości przy współpracy Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Więcej…