All posts by zmp

(Polski) Wystawa Wypędzeni 1939… w Gnieźnie

13 października br. wystawa Wypędzeni 1939… została otwarta w Gnieźnie w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Wykład wprowadzający wygłosił prof. Hans Henning Hahn z uniwersytetu w Oldenburgu.
To kolejny etap objazdu tej wystawy, prezentowanej dotychczas w blisko 30 miastach Polski.
Organizatorami gnieźnieńskiej prezentacji są Związek Miast Polskich, Fundacja Konrada Adenauera oraz Wielkopolskie Muzeum Niepodległości przy współpracy Województwa Wielkopolskiego, Miasta Poznań oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.