Jasnowłosa prowincja

Poszukiwanie świadków historii

Podczas okupacji Niemcy postanowili uczynić z ziem wcielonych do Rzeszy – według określenia Heinricha Himmlera – „jasnowłosą prowincję”. Miały się one zostać całkowicie zgermanizowane. Polaków wywożono do Generalnego Gubernatorstwa albo wyrzucano z domostw i przenoszono do gorszych siedzib. Mienie Polaków było przekazywane niemieckim osadnikom. Elementem polityki wobec narodowości polskiej były również wywózki na roboty do Niemiec.

Z młodzieżą szkolną szukamy świadków historii, którzy mogą przekazać prawdę o tamtych latach. Wspólnie z uczniami odkrywamy lokalne i rodzinne historie, związane z wysiedleniami.

W akcji uczestniczyło dotąd około dwudziestu szkół. W tym miejscu publikujemy wybrane materiały, przygotowane przez uczniów.

  • Prace wolontariuszy