Kalendarium

Kalendarium

Podczas niemieckiej okupacji w latach 1939-1945 każdy dzień naznaczony był represjami wobec obywateli polskich. Na ziemiach zachodnich Rzeczypospolitej wicelonych bezpośrednio do III Rzeszy panował najsurowszy okupacujny reżim. Deportacjom, wywózkom na roboty przymusowe towarzyszyły egzekucje i inne praktyki eksterminacyjne. Spośród ponad 1600 dni wybraliśmy tylko niektóre, tak by powstał zbiór informacji o deportacjach i warunkach życia na zachodnich terenach Rzeczypospolitej, wcielonych do III Rzeszy. 

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945