1939

22 sierpnia
Adolf Hitler w tajnym wystąpieniu przed oficerami Wehrmachtu:„Dżyngis Chan popędził na śmierć miliony kobiet i dzieci, świadomie i z radosnym sercem. Historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państwa… Polska zostanie wyludniona i zasiedlona przez Niemców”.

23 sierpnia
odpisanie w Moskwie paktu Ribbentrop-Mołotow, którego tajne klauzule przewidywały podział Polski, podział Europy wschodniej i środkowej na strefy wpływów. Klauzule te przewidywały również przesiedlenia ludności etnicznie niemieckiej z sowieckiej strefy wpływów do Rzeszy.

1 września
O godz. 4.42 nalotem na Wieluń na granicy Ziemi Łódzkiej i Śląska rozpoczęła się II wojna światowa. Niemieckie bombowce zniszczyły blisko 3 miasta. Od pierwszego dnia wojny na zajmowanych terenach polskich Niemcy przeprowadzali egzekucje ludności cywilnej.

2 września
Wehrmacht zajął pograniczne Wieluń i Wieruszów. W Wieruszowie Niemcy zamordowali blisko 40 osób, w większości Żydów.

3 września
Reinhard Heydrich szef policji bezpieczeństwa, wydał zarządzenie o stosowaniu wobec polaków „szczególnego traktowania” (Sonderbehandlung). Oznaczało to egzekucje bez postępowania sądowego. Od pierwszych dni wojny dokonywano egzekucji na Polakach i Żydach. Pierwsze eksmisje Polaków z mieszkań w Gdyni.

4 września
Niemcy zajęli Kalisz, Krotoszyn, Leszno, Ostrów Wielkopolski. W Złoczewie zastrzelili 200 osób.

8 września
Niemcy wkroczyli do Łodzi.

10 września
Niemcy zajęli Poznań.

12 września
Do Poznania przybywa Arthur Greiser, dotychczasowy prezydent Senatu gdańskiego.

13 września
Do obozu w Dachau policja niemiecka przywiozła pierwszego księdza katolickiego, Teodora Dymka z diecezji gnieźnieńskiej.

21 września
Pierwsza publiczna manifestacja NSDAP w Poznaniu. Arthur Greiser oświadcza, że „Poznań stanie się wzorcowym okręgiem Rzeszy (Mustegau)”, Niemcy będą ”panami”, a Polacy „parobkami” (Knechte).

22 września
Reinhard Heydrich formułuje plan utworzenia rezerwatu dla Żydów na wschód od Krakowa. Informuje również głównodowodzącego Wehrmachtu, że Polacy pod okupacją sowiecką są „stopniowo przesuwani na wschód”. Tego samego dnia policja rozstrzelała w Świerkówcu koło Mogilna 22 Polaków i w więzieniu w Rawiczu 9. W Koninie rozstrzelano dwóch polskich zakładników. W Turku Niemcy spędzili grupę Żydów do synagogi, którą następnie podpalili. Takie zbrodnie dokonywano niemal codziennie.

28 września
Podpisanie dodatkowego protokołu paktu Ribbentrop Mołotow, określającego granicę niemiecko-sowiecką na terenach Polski i przewidującego transfery ludności etnicznie niemieckiej z sowieckiej strefy wpływów

4 października
Władze niemieckie zamknęły katedrę w Poznaniu i przeznaczyły ją na magazyn.

6 października
Przemówienie Hitlera w Reichstagu. Hitler proklamuje politykę przesiedleń w Europie wschodniej, by lepiej rozdzielić narodowości i usunąć zarzewia konfliktów. To zapowiedź deportacji obywateli polskich z zachodnich ziem Rzeczypospolitej.

7 października
Heinrich Himmler zostaje mianowany Komisarzem Rzeszy, d/s umacniania narodu niemieckiego. W tym charakterze będzie odpowiedzialny za deportacje obywateli polskich.

8 października
Dekret o wcieleniu z dniem 1 listopada zachodnich ziem polskich (w tym Poznania i Wielkopolski) do Rzeszy. Dokładny przebieg granicy jest na początku jeszcze nieokreślony. Ostatecznie granica Rzeszy przebiegała na wschód od Kutna.

10 październik
Wehrmacht przekazał w Poznaniu więzienie Fort VII w gestię policji bezpieczeństwa.

12 październik
Początek zorganizowanych deportacji z Gdyni (z dzielnicy Orłowo). Objęły one w październiku 12 tysięcy łącznie obywateli polskich, 38 tysięcy dalszych uciekło z miasta, a kolejnych 20 tysięcy deportowano w 1940 r.

18 października
Do Gdyni przybywają pierwsze transporty Niemców z Łotwy. W tym samym czasie rozpoczynają się transporty Żydów z Austrii i Czech na teren okupowanej Polski, gdzie ma powstać „rezerwat dla Żydów”. Memoriał Theodora Schiedera, nazistowskiego historyka, o perspektywach germanizacji zachodnich ziem polskich z października 1939 r. przewidywał, że „intensywna migracja” Polaków z ziem wcielonych do „polskiej resztówki” (tj. GG), możliwa będzie tylko pod warunkiem „wyjęcia żydostwa” z polskich miast. Istotnie było potem często tak, że Polaków wysiedlano, by zrobić miejsce Niemcom, a Żydów wysiedlano, by zrobić miejsce Polakom. Początek rozbiórki pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu. Zakaz posiadania odbiorników radiowych dla Żydów i Polaków.

19 października
Utworzenie Głównego Urzędu Powierniczego Wschód [Haupttreuhandstelle OST]. Głównym jego zadaniem była konfiskata mienia polskiego na ziemiach wcielonych do Rzeszy.

20 października
Kolejne zbrodnie: w ramach likwidacji „polskiego elementu przywódczego” niemieckie formacje policyjne rozstrzelały w Wielkopolsce: w Środzie 28 osób, w Kostrzynie 27, w Śremie 19, w Kórniku i Mosinie po 15 oraz w Książu Wielkopolskim 12. Fizyczna likwidacja elit trwała przez całą jesień 1939 r. i objęła na ziemiach wcielonych do rzeszy ok. 20 000 osób.

Po 20 października
Rozpoczęły się egzekucje w Lasach Piaśnickich pod Wejherowem. Trwały do wiosny 1940 r. Ofiara ich padło kilkanaście tysięcy obywateli polskich (głównie gdynian) i więźniów politycznych przywożonych transportami z Rzeszy.

26 października
Hans Frank obejmuje urząd Generalnego Gubernatora z siedzibą na Wawelu.

1 listopada
Arthur Greiser zakazał odprawiania w tym dniu jakichkolwiek nabożeństw. Do Poznania przybyli pierwsi przesiedleńcy niemieccy z krajów bałtyckich.

2 listopada
Oficjalne objęcie przez Arthura Greisera urzędu Gauleitera i namiestnika Rzeszy w Poznaniu. Od drugiego do 5 listopada trwają w wielu miastach Wielkopolski Dni Narodowosocjalistyczne. Niemcy świętują „powrót do Rzeszy wschodnich ziem odzyskanych”.

4 listopada
Uroczysty wiec w Środzie Wielkopolskiej, rodzinnym mieście Arthura Greisera „Żaden król nie miał takiej władzy jak ja”, mówi Greiser.

5 listopada
Początek systematycznej akcji wywłaszczania i wysiedlania Polaków w Poznaniu i Wielkopolsce. Wysiedlano ich, by zrobić miejsce dla Niemców sprowadzanych z krajów bałtyckich i przybywających z Rzeszy. W Poznaniu na Głównej powstał obóz przejściowy dla wysiedlanych Polaków. Początkowo przez ten obóz wysiedlani do GG są również wielkopolscy Żydzi. Obóz na Głównej działał do maja 1940 r. i przeszło przez niego ponad 30 tys. deportowanych osób. W sumie na obszarze Wielkopolski, ziemi łódzkiej, Pomorza, północnego Mazowsza i Śląska powstało kilkadziesiąt obozów przejściowych dla deportowanych obywateli polskich.

Jednocześnie od 2 do 5 listopada odbywały się w Poznaniu uroczystości nazistowskie dla uczczenia  powrotu  Poznania do Rzeszy i objęcia przez Arthura Greisera urzędu Namiestnika Rzeszy. Nowo utworzona prowincja Warthegau (Wielkopolska, Kujawy z Inowrocławiem i Włocławkiem oraz część Łódzkiego z Łodzią) była największym okręgiem Rzeszy.

7 listopada
Namiestnik Rzeszy wydał zakaz zawierania związków małżeńskich między Polakami a Niemcami oraz między Żydami a Polakami i Niemcami.

Jednocześnie od 7 listopada do 15 grudnia z Łotwy przesiedlono do Rzeszy – poprzez porty w Gdyni (nazwana przez Niemcy Gotenhafen), Szczecinie i Świnoujściu – 48 868 Niemców. Większość z nich – po pobytach w obozach przejściowych – osiedlano w mieszkaniach i domach, „zwolnionych” przez Polaków wywożonych z Warthegau do Generalnego Gubernatorstwa.

14 listopada
Namiestnik Rzeszy Arthur Greiser wprowadził obowiązek noszenia przez Żydów żółtych opasek szerokości 10 cm.

20 listopada
W hali targowej w Kaliszu Niemcy skoszarowali ok. 10 tys. Żydów, których następnie wywieźli do GG.

6 grudnia
Kolejne transporty z wysiedlonymi z Poznania i Żnina.

7 grudnia
Początek mordu na pacjentach zakładu dla umysłowo chorych w Dziekance koło Gniezna. Mordy trwały do 12 stycznia 1940. Zamordowano 1044 osoby. Część chorych uśmiercono w komorze gazowej w Forcie VII.

9 grudnia
Kolejny transport wysiedlonych, 4000 osób z Poznania.

12 grudnia
W jednym z pomieszczeń Fortu VII uśmiercano tlenkiem węgla pacjentów zakładów psychiatrycznych Wielkopolski. Tego dnia Heinrich Himmler obserwował działanie komory gazowej urządzonej we Forcie VII. To była pierwsza komora gazowa III Rzeszy.

13 grudnia
Heinrich Himmler podczas wizyty w Łodzi oświadczył wobec swych współpracowników:  Nie dopuszczę, by na nowo zasiedlanym wschodzie rozwinął się typ mongolski. Chcę stworzyć tutaj jasnowłosą prowincję.

17 grudnia
Do tego dnia, a więc w ciągu zaledwie 6 tygodni od początku akcji, władze niemieckie wysiedliły z okręgu Poznań do Generalnego Gubernatorstwa 87 789 osób.

19 grudnia
Heydrich ustanawia Adolfa Eichmanna „referentem specjalnym” d/s „oczyszczenia prowincji wschodnich”.

21 grudnia
Arthur Greiser nakazał usunięcie z miejsc publicznych wszystkich pomników i figur o wymowie religijnej.

22 grudnia
Do Pabianic przybył pierwszy transport Niemców z Wołynia.

23 grudnia
Pierwszy pociąg z Niemcami z Wołynia dojeżdża do Łodzi.