1943

8 stycznia
W Forcie VII zostało straconych 30 osób aresztowanych w związku z wykryciem Związku Odwetu, kierowanego przez Franciszka Witaszka. Do obozów koncentracyjnych Gestapo wywiozło 47 członków rodzin tych osób.

15 stycznia
Gestapo aresztowało w Poznaniu Halinę Witaszkową, żonę Franciszka, kierownika grupy dywersyjnej Związku Odwetu.

29 stycznia
Gestapo aresztowało 46 członków działającej w Mosinie od 1940 r. konspiracyjnej organizacji Związek Orła Białego.

13 lutego
Podczas przeprowadzonej na Dworcu Głównym w Poznaniu kontroli bagaży podróżujących Polaków policja skonfiskowała 6 kg smalcu, 11 litrów samogonu, 15 paczek papierosów, 3,5 kg mięsa, 42 kg mąki pszennej i 2 nowe komplety bielizny damskiej.

11 kwietnia
Greiser zobowiązał się wobec Himmlera do przyjęcia i osiedlenia w Kraju Warty minimum 50 tys. Niemców znad Morza Czarnego (Schwarzmeerdeutsche).

14 kwietnia
Na łamach Ostdeutscher Beobachter ukazał się artykuł o odkryciu masowych grobów oficerów polskich w Katyniu. Prasa niemiecka w Warthegau przez kilka dni donosiła o szczegółach odkryć w lesie katyńskim.

17 kwietnia
Na polecenie Greisera kilkuosobowa grupa Polaków z Kraju Warty udała się specjalnym samolotem do Katynia, by obejrzeć groby oficerów polskich.

5 czerwca
Gestapo przetransportowało 251 więźniów z Fortu VII do obozu w Żabikowie, który rozpoczął w tym dniu swoje funkcjonowanie.

1 lipca
Biuletyn Zachodni. Informacje z Ziem Zachodnich i Powracających, podziemne pismo wydawane w Warszawie i szmuglowane do Warthegau, porównywało sytuację w Generalnym Gubernatorstwie i na ziemiach wcielonych do Rzeszy:

Tutaj [tj. w GG] język polski bez przeszkód panuje w domu, kościele, na ulicy, przy pracy, w urzędzie. Książka polska wybrakowana oczywiście i poszarzała zdobi witryny księgarni, zapełnia półki czytelń publicznych, śmiało ukazuje swe oblicze w domu prywatnym, tramwaju, w parku. Teatr prowadzony przez okupanta i jego sługusów, prawda ale jest i z jego desek rozbrzmiewa słowo polskie [ ]. Koncerty orkiestr symfonicznych, polskich orkiestr z polskimi dyrygentami i polska publicznością, a w programie Szopen, Moniuszko, Karłowicz, Szymanowski [ ]. Tymczasem na Ziemiach Zachodnich [ ] książka polska dawno straciła prawo obywatelstwa, stała się poważnym oskarżycielem, dowodem winy. Księgarnie? Są, ale bez jednego słowa drukowanego po polsku. Czytelnie? Znikły z powierzchni ziemi. Muzea? Wystawy? Są, ale dla Niemców i z niemieckim eksponatami. Muzyka, koncerty tylko dla Niemców. Szopen, Karłowicz, kompozycje polskie znalazły się na jak najściślejszym indeksie. Nawet muzyka mechaniczna została Polakom odebrana: patefony, płyty, instrumenty skonfiskowano. Za piosenkę polską obok doraźnego, ciężkiego pobicia grozi obóz karny.

17 lipca
Władze Kraju Warty przeznaczyły kolejnych 8 świątyń katolickich na magazyny zbożowe.

30 lipca
Służba bezpieczeństwa poinformowała, że Gestapo aresztowało w pociągu na stacji Kutno kurierkę polskiego podziemia, która w walizce z podwójnym dnem przewoziła sfałszowane kartki żywnościowe na 23,55 kg mięsa, 2 565 kg masła, 10 kg chleba oraz 400 marek gotówki.

2 sierpnia
Himmler rozkazał zlikwidowanie w Kraju Warty wszystkich żydowskich obozów z wyjątkiem getta łódzkiego.

19 sierpnia
Policja aresztowała 7 Polaków za jazdę rowerem bez odpowiedniego zezwolenia.

13 września
Policja przeprowadziła masowe rewizje w polskich mieszkaniach w Mogilnie, Strzelnie, Wylatowie i Trzemesznie.

4 października
Heinrich Himmler w Poznaniu przemawia do Gruppenführerów SS. Mówi m.in.:

Naród żydowski będzie wytępiony, mówi każdy towarzysz partyjny, to całkiem jasne, wyeliminowanie Żydów, wytępienie znajduje się w naszym programie, zróbmy to. Ale wtedy wkraczają wszyscy oni, grzeczne 80 milionów Niemców, z których każdy ma swego przyzwoitego Żyda. To przecież jasne, inni to świnie, ale ten jeden to świetny Żyd. Żaden tych, którzy tak mówią, żaden tego nie widział, ani nie przeżył, większość z was jednak wie, co znaczy, gdy na stosie leży 100 ciał, gdy leży ich 500 albo 1000. Znieść coś takiego, a jednocześnie pomijając wyjątki pochodzące z ludzkiej słabości pozostać przyzwoitym, to sprawiło, że jesteśmy twardzi.

13 października
W rawickim więzieniu Niemcy powiesili 13 Polaków.

19 listopada
Komendant obozu w Żabikowie, Reinhold Hans Walter, zastrzelił siostrę zakonną Marię Wiśniewską, uwięzioną łączniczkę AK, za zorganizowanie wspólnego odmawiania różańca.

16 grudnia
W Poznaniu zgilotynowano 12 osób za podpalenie przez Związek Odwetu w ramach akcji Bollwerk magazynów wojskowych portu rzecznego.