Konferencja dla nauczycieli

„Jasnowłosa prowincja”
Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy

Konferencja dla nauczycieli
26 maja 2015 w siedzibie ODN, godz. 10.00 – 16.00

W październiku 1939 r., natychmiast po zakończeniu działań wojennych, Niemcy rozpoczęli wysiedlenia obywateli polskich z zachodnich i północnych ziem II Rzeczypospolitej, które zostały wcielone do III Rzeszy. Dziesiątki, a potem setki tysięcy osób ogołocono z mienia i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa. Ich domostwa i warsztaty pracy zostały przekazane niemieckim osadnikom. Obywatele polscy, których nie deportowano, sprowadzić chciano do roli taniej siły roboczej. W zamyśle nazistów przeznaczeniem ziem polskich, anektowanych przez państwo niemieckie, była całkowita germanizacja. Stać się miały „jasnowłosą prowincją”, wzorcowym krajem rasy germańskiej.

Zagadnienia te nie pojawiają się w nauczaniu historii i rzadko przypominane są w debacie publicznej. Tymczasem ich podjęcie może wzbogacić nauczanie historii i wesprzeć edukację regionalną. Treści związane z historią niemieckich deportacji obywateli polskich mogą też być wykorzystywane w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie, a nawet innych przedmiotów, jak np. język polski. Mogą też być ważnym uzupełnieniem działania lokalnych instytucji kultury.

Seminarium będzie prezentacją dotychczasowego dorobku w zakresie upamiętnienia deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Działania takie prowadzi Związek Miast Polskich wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Miastem Poznań, Instytutem Zachodnim, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu. Działania te są współfinansowane przez fundusz Europa dla Obywateli, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historii Polski (program Patriotyzm Jutra) oraz Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W organizację seminarium i planowanych działań edukacyjnych włącza się również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Celem seminarium jest wyłonienie grupy nauczycieli, którzy zorganizują wolontariuszy. Wolontariusze pod kierunkiem nauczycieli, ze wsparciem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej i Związku Miast Polskich zbierać będą w swoich środowiskach relacje świadków i inne materiały z przeznaczeniem do publikacji na stronie www.wypedzeni1939.pl