Mława – debata o deportacjach

17 października br. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Mławie na zakończenie ekspozycji wystawy „Wypędzeni 1939…” w tym mieście odbyła się publiczna debata poświęcona nazistowskim deportacjom z ziemi mławskiej.

Podczas debaty Leszek Zygner, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przedstawił historię niemieckich wysiedleń z Mławy i północnego Mazowsza. Kazimierz Kowalczyk, opowiedział historię swojej rodziny wysiedlonej z okolic Mławy, a Piotr Zbyrowski, uczeń Akademickiego Centrum Kształcenia, zreferował udokumentowaną przez grupę wolontariuszy historię poligonu Wehrmachtu w okolicach Nosarzewa koło Mławy. Zakładając tam poligon, Niemcy całkowicie wysiedlili kilka wsi. Jacek Kubiak, kurator wystawy mówił o przyczynach, dla których niemieckie deportacje z północnych i zachodnich ziem Polski, włączonych do III Rzeszy są prawie nieobecne w zbiorowej świadomości historycznej Polaków.

Działanie związane z projektem Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy na terenie Mławy będzie kontynuowane. W kilku szkołach organizowane są grupy wolontariuszy, którzy będą zbierać materiał przeznaczony do publikacji na stronie www.wypedzeni1939.pl

Wystawa natomiast zostaje przeniesiona do Włocławka, gdzie od 21 października eksponowana jest w Centrum Kultury „Browar B”.

Debata w Mławie oraz kolejna ekspozycja wystawy Wypędzeni 1939… we Włocławku są częścią działania Związku Miast Polskich na rzecz Upamiętnienia deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Partnerami projektu są Instytut Zachodni w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu. Projekt wspierany jest ze środków unijnego Funduszu Europa dla Obywateli, Miasta Poznań, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Muzeum Historii Polski – Program „Patriotyzm Jutra”.