Przewodnik

Deportacje z ziem wcielonych do III Rzeszy – Przewodnik po sieci

Poniżej prezentujemy – z myślą głównie o naszych wolontariuszach i innych osobach zainteresowanych historią – przegląd zasobów sieci, który może ułatwić samodzielną pracę nad tematem.

Dobrym wprowadzeniem w zagadnienia deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III. Rzeszy mogą być następujące hasła wikipedii:

Osobne hasła poświęcone są tzw. Akcji Saybusch czyli deportacjom z ziemi żywieckiej:

oraz organizacji wysiedleń przez stronę niemiecką

W zasobach sieci warto jeszcze wskazać niedawną publikację w tygodniku „Ale historia” Gazety Wyborczej

Warto też zwrócić uwagę na coraz szerszą popularność „historii mówionej” jako metody dokumentowania najnowszych dziejów. Jednym z najciekawszych i największych zbiorów relacji mówionych w internecie jest kolekcja Bramy Grodzkiej w Lublinie, zbierającej świadectwa o historii Miasta.

Na tej samej stronie można znaleźć ciekawe omówienie zagadnień metodologicznych i realizacyjnych związanych z „historią mówioną” jako interdyscyplinarną techniką badawczą i dokumentacyjną.

Warto też odwiedzić strony OŚRODKA KARTA, również gromadzącego relacje historii mówionej, warszawskiego Domu Spotkań z Historią i wrocławskiego Ośrodka Pamięć i Przyszłość:

Informacje o deportacjach, będących głównym zagadnieniem naszego projektu, można znaleźc, zwykle w kontekście także innych deportacji okresu II wojny światowej, m.in. na stronach:

Środowiska wysiedlonych i ich rodzin zrzeszają się pielegnują pamięć o niemieckiej zbrodni. Rozbudowaną aktywność prowadzi Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych.

Dane kontaktowe do pozostałych stowarzyszeń można znaleźć: