O projekcie

Opis projektu

W ramach projektu – prowadzonego przez Związek Miast Polskich i współfinansowanego przez unijny Fundusz Europa dla Obywateli – powstaje strona internetowa, upamiętniająca deportacje i udostępniająca tematycznie powiązane zasoby ze zbiorów publicznych i prywatnych, publikacja książkowa oraz nowe, lokalne plansze do wystawy Wypędzeni 1939… Wystawa, dotychczas prezentowana w 20 miastach Polski, będzie w latach 2014-2016 pokazana w kolejnych miastach Polski i również na terenie Niemiec.

W  każdym z miast polskich, które odwiedzimy z WYSTAWĄ, do działania włączymy – jako WOLONTARIUSZY – młodzież oraz przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, mediów i liderów opinii. Mamy też nadzieję, że deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy staną się poprzez nasze działania TEMATEM DEBATY I REFLEKSJI OBYWATELSKIEJ w odwiedzanych przez nas miastach, w Polsce i w Europie.

Aranżować będziemy wydarzenia kulturalne (projekcje filmowe, spotkania  dyskusyjne, wystawa), adresowane do ogółu mieszkańców. Jednocześnie zabiegać będziemy o pozyskiwanie szkół, w których przeprowadzimy nabór wolontariuszy i warsztaty (obejmujące techniki dokumentowania wydarzeń historycznych, zasady pracy w małych zespołach, redagowanie materiałów). Wolontariusze będą szukać informacji i relacji o deportacjach oraz innych ważnych wydarzeniach czasu okupacji w najbliższym sąsiedztwie – rozmawiając z dziadkami, odpytując sąsiadów, przeszukując zasoby lokalnych muzeów czy archiwów. Prowadzić też będziemy KONSULTACJE i SZKOLENIA ON LINE zwiększające kompetencję historyczną, dziennikarską i artystyczną WOLONTARIUSZY. Efektem pracy z wolontariuszami będą nagrania (głównie video) oraz kopie dokumentów i fotografii. Z tych „rekordów” budować będziemy stronę internetową, będzie ona też narzędziem komunikacji uczestników projektu. Z udziałem wolontariuszy powstaną również plansze o tematyce lokalnej, będą one stałymi elementami kolejnych odsłon naszej wystawy.

W każdym z miast – na podstawie dokumentacji prowadzonej przez wolontariuszy – wyłonimy trzy do czterech osób, świadków historii, których relacje nagramy z udziałem profesjonalnej ekipy filmowej i przeznaczymy do emisji telewizyjnej.

Patronat nad naszym działaniem objął Program 1 TVP SA oraz TVP Poznań.

LOGO_europe_for_citizens
 LOGO_europe_for_citizens Logo MHP_czarne_kwadrat Web
Logo+IPN+z+nazwą
LOGO_europe_for_citizens