Wilhelm Koppe

koppeWilhelm Koppe (*15 czerwca 1896 w Hildesheim; †2 lipca 1975 w Bonn) Wyższy Dowódca SS i Policji w Warthegau, w 1943 przeniesiony do Krakowa na takie samo stanowisko.

Nadzorował akcję wysiedleń obywateli polskich oraz prześladowania Żydów w Warthegau. Zorganizował obóz zagłady dla Żydów w Chełmnie nad Nerem, gdzie zamordowano ok. 200 tysięcy osób, w większości Żydów z Warthegau. Osobiście organizował mord na 2000 (polskich i niemieckich) pacjentów niepełnosprawnych z ośrodka opiekuńczego w Działdowie. Po wojnie rozpoczął nową egzystencję pod zmienionym nazwiskiem, został dyrektorem fabryki czekolady. Postawiony w latach sześćdziesiątych w stan oskarżenia m.in. z powodu współudziału w zamordowaniu 145 tysięcy osób, uniknął procesu ze względu na stan zdrowia.