Współpraca

Zasady współdziałania w ramach projektu ZMP „Upamiętnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy”

Zapraszamy do współpracy szkoły, lokalne instytucje kultury (muzea, izby pamięci, biblioteki), lokalne stowarzyszenia (np. stowarzyszenia ofiar II wojny, lokalne stowarzyszenia miłośników historii), regionalistów i kolekcjonerów historycznych oraz osoby prywatne.

Chcemy z pomocą takich partnerów utrwalić lokalne historie wysiedleń obywateli polskich na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, zebrać relacje ofiar i ich rodzin, ocalić pamiątki, świadectwa i dokumenty. Wszystkie pozyskane od lokalnych partnerów materiały mają być zbogaceniem naszej strony interenetowej.

Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem naszej strony lub przez bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu.

Lokalnym partnerom oferujemy – w zależności od potrzeb – warsztaty edukacyjne w zakresie historii okupacji i deportacji na ziemiach wcielonych do III Rzeszy, warsztaty dziennikarskie jako pomoc w samodzielnie prowadzonych przez wolontariuszy kwerendach i opracowaniu materiałów dla potrzeb publikacji na stronie www czy dodatkowe imprezy, jak pokazy filmowe czy wykłady i pogadanki. Jesteśmy też gotowi wesprzeć technicznie nagrania video relacji świadków.

Pobierz: