Wystawa 2020

Elementy wystawy:

Wizualizacje przestrzenne wystawy

Internetowa wersja wystawy Wypędzeni 1939 –
zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego