Przebudowa Ciechanowa

Wraz ustanowieniem jesienią 1939 r. w Ciechanowie stolicy utworzonej z ziem północnego Mazowsza Rejencji Zichenau zapadła decyzja o przebudowie miasta, które stać się miało „reprezentacyjne, funkcjonalne” i przybrać „skoncentrowany charakter wschodnio-pruskiego miasta kolonialnego”. W latach następnych wyburzano całe kwartały miasta, zwłaszcza te zamieszkałe przez Żydów. Mieszkańcom dawano godzinę czasu na opuszczenie budynków.