Ausstellung 2020

Online-Ausstellung

Elemente der Ausstellung:

Räumliche Visualisierungen der Ausstellung

“Wypędzeni 1939 – wystawa poświęcona deportacjom obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy w 1939 r.” Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.