1944

4 stycznia

Sąd specjalny w Poznaniu skazał Niemkę na 4 miesiące więzienia za wypowiedź, że w Niemczech wkrótce nastąpi zmiana rządu i Hitler upadnie.

7 stycznia

Ruch oporu w Jarocinie założył do pociągu z benzyną ładunki wybuchowe, które eksplodowały w drodze i spowodowały śmierć 25 niemieckich żołnierzy. ?

28 stycznia

Na odbywającej się w Poznaniu naradzie niemieckich generałów Heinrich Himmler oświadczył, że w Niemczech rozwiązano kwestię żydowską.

20 lutego

Niemcy stracili w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen 23 działaczy podziemnego harcerstwa z Poznania i pozostałego obszaru Kraju Warty.

7 marca

Gestapo w Inowrocławiu aresztowało 15 członków Wojskowej Służby Kobiet, działającej w obrębie AK.

9 kwietnia

Nalot aliancki na Poznań. Zginęły osoby cywilne (47 Polaków i 35 Niemców) oraz nieznana liczba osób wojskowych.

14 kwietnia

Na cmentarzu na Głównej odbył się za zgodą niemieckich władz pogrzeb 36 Polaków, ofiar nalotu z 9 kwietnia. Niemcy zezwolili na uczestnictwo w pogrzebie przebywającego w areszcie domowym biskupa Walentego Dymka.

28 maja

Poznań znów został zaatakowany z powietrza przez 100 samolotów amerykańskich. Zniszczono fabrykę samolotów Focke-Wulf w Krzesinach oraz znajdujące się tam lotnisko wojskowe. Poważne straty zadano też zakładom Focke Wulf na terenie Targów Poznańskich i kilku innym obiektom. Straty w ludności cywilnej wyniosły 25 Polaków i 16 Niemców.

8 czerwca

Gestapo wykryło w leśnictwie miejskim w Ostrowie Wielkopolskim należący do AK magazyn broni: 4 lekkie karabiny maszynowe, 11 pistoletów maszynowych, 12 rewolwerów, urządzenia do 4 radiostacji oraz duże ilości amunicji i materiałów wybuchowych.

10 czerwca

Arthur Greiser przemawiał w Inowrocławiu:  Panowanie Niemców w Kraju Warty jest tak samo niezachwiane jak istnienie nieba nad ziemią .

12 lipca

Liczba osiedlonych w Kraju Warty Niemców znad Morza Czarnego osiągnęła 200 tys.

20 lipca

Wojskowi spiskowcy przeciw Hitlerowi przekazali swojemu przedstawicielowi w XXI Okręgu Wojskowym w Poznaniu, mjr. Georgowi Konradowi Kislingowi instrukcje dotyczącą działań mających na celu przejęcie władzy. Instrukcja przewidywała m.in. aresztowanie Greisera. Nie została zrealizowana.

21 lipca

W Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyła się manifestacja wierności Führerowi pod hasłem  Unser Leben Adolf Hitler!  (Nasze życie Adolfowi Hitlerowi!).

22 lipca

Lekarz Matthias Mayer, oficer SS, na zebraniu niemieckich lekarzy w Inowrocławiu:

Nie należy leczyć polskich dzieci, bo Polaków jest i tak za wielu; dzieci polskich rodzi się za dużo. Leczenie ich jest niepotrzebne i nie wymaga tego narodowosocjalistyczna polityka narodowościowa Niemiec . W Poznaniu tego samego dnia rozpoczęły się szachowe mistrzostwa Rzeszy.

29 lipca

Arthur Greiser zakazał Niemcom opuszczania Kraju Warty, z wyjątkiem kobiet i dzieci przywiezionych z bombardowanych obszarów Rzeszy, jeśli chcą powrócić do poprzednich miejsc zamieszkania, oraz młodzieży i dzieci z Poznania i Łodzi, miast najbardziej narażonych nalotami lotniczymi.

2 sierpnia

Greiser wyjechał do Łodzi, by zahamować masowe ucieczki do Rzeszy tamtejszych Niemców. Nakazał skonfiskowanie dużych ilości bagaży przygotowanych do wywiezienia.

29 sierpnia

Ten dzień przyjmuje się jako datę likwidacji getta w Łodzi. Ostatni duży transport z getta Litzmannstadt do obozu Auschwitz. Było to największe i najdłużej istniejące getto w nazistowskiej Europie. W sierpniu wywieziono stamtąd łącznie 70 tysięcy Żydów.

10 września

Do tego dnia przybyło do Kraju Warty 6000-7000 wagonów kolejowych z dobrami, zagrabionymi w powstańczej Warszawie.

25 września

Greiser wydał polecenie organizowania Volkssturmu, tj. oddziałów rekrutujących się z młodzieży i osób starszych.

26 października

Łączna liczba Niemców w Kraju Warty według oświadczenia Greisera wynosi już 1 milion 250 tysięcy.

31 października

Według oficjalnych niemieckich statystyk wysiedlono do tego dnia 435 167 Polaków z Kraju Warty oraz przesiedlono w granicach Warthegau 194 428 osób.

2 grudnia

Komendant policji porządkowej w Kraju Warty stwierdził, że do tego dnia zauważono ponad 100 razy pojawienie się  band  czyli grup partyzanckich w powiatach międzychodzkim, chodzieskim, szamotulskim i obornickim.

9 grudnia

Trybunał Ludowy z Berlina na sesji wyjazdowej w Kaliszu skazał siedmiu Niemców na karę śmierci, dwóch na 5 lat i jednego na 10 lat ciężkiego więzienia za współdziałanie z polskim ruchem oporu.

30 grudnia

W Poznaniu w więzieniu przy ul. Młyńskiej przebywało 712 więźniów, w tym 126 kobiet.