Wystawa 2020

Wystawa internetowa

Elementy wystawy:

Wizualizacje przestrzenne wystawy

„Wypędzeni 1939 – wystawa poświęcona deportacjom obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy w 1939 r.” Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.